Święta narodowe

1 marca (środa) – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca (środa) – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Święto zostało ustanowione w 2011 roku ku czci żołnierzy napiętnowanych przez reżim komunistyczny, a więc żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia (Wolność i Niezawisłość, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych). Żołnierze ci prześladowani byli w okresie stalinizmu, wielu aresztowano i torturowano oraz skazano na śmierć.

Święto to nie jest dniem wolnym od pracy.

1 maja (poniedziałek) – Święto Pracy

1 maja obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy. Zostało one ustanowione w 1889 roku przez Międzynarodową Partię Komunistyczną. Święto miało upamiętniać ofiary strajków i manifestacji robotników walczących o godne warunki pracy. W Polsce po raz pierwszy obchodzono je w 1890 roku. Szczególne znaczenie Święto Pracy miało w okresie komunizmu, a jego symbolem stały się wielkie pierwszomajowe pochody.

Święto to jest dniem wolnym od pracy.

3 maja (środa) – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku przez Sejm Wielki i króla Zygmunta Augusta Poniatowskiego. Okazja ta podkreśla rangę wydarzenia, jakim było dojście różnych polskich stronnictw do wspólnej zgody i kompromisu, który miał na celu uratowanie upadającej Rzeczpospolitej. Konstytucja wprowadzała prawo większości w głosowaniu, likwidując przywilej liberum veto oraz zaliczała niższe stany społeczne w poczet narodu polskiego. Święto było zakazane w okresie PRL-u.

Jest to dzień wolny od pracy.

8 maja (poniedziałek) – Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności

Święto zostało ustanowione w 1945 roku jako upamiętnienie zakończenia II wojny światowej i zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Szczególnie okazję te celebrowano w okresie komunizmu.

Obecnie nie jest to dzień wolny od pracy

1 sierpnia (wtorek) – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Pierwszy sierpnia jest w Polsce poświęcony pamięci ofiar powstania warszawskiego.  Wybuchło ono właśnie tego dnia 1944 roku w Warszawie. W powstaniu zginęło około 150 tysięcy ludzi, głównie bardzo młodych, którzy walczyli przez 63 dni z hitlerowskim najeźdźcą. Powstanie było jednym z najbardziej krwawych wydarzeń II wojny światowej w Polsce. Podczas walk doszło do rzezi ludności cywilnej na Pradze i Ochocie. Hitler w zemście za wzniecenie powstania wydał rozkaz zrównania Warszawy z ziemią. Święto ustanowiono w 2009 roku.

Nie jest to dzień wolny od pracy.

31 sierpnia (czwartek) – Dzień Solidarności i Wolności

Święto to ustanowiono w 2005 roku. Jest ono obchodzone w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych na Wybrzeżu w 1980 roku. Akt ten w sposób znaczący przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej. Stał się również początkiem powstania Solidarności.

Święto nie jest dniem wolnym od pracy.

11 listopada (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Zostało ono ustanowione ku czci wielkiego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości po ponad 120 latach niewoli. 11 listopada 1918 roku Rzeczpospolita powróciła oficjalnie na mapę Europy, mimo że wcześniej jej obszar został zagarnięty i podzielony przez trzy obce mocarstwa: Austrię, Prusy i Rosję. Na czele państwa stanął wówczas marszałek Józef Piłsudski. Święto w okresie PRL-u zostało wykreślone z kalendarza.

Jest to dzień wolny od pracy.

źródło: http://dniwolne.pl/